Eurofiler

Softwarepakket Eurofiler, een open en compleet risicobeoordelingspakket!

Functionaliteit Eurofiler:

 

EurofilerMet EuroFiler kunt u:

  • Richtlijnen selecteren en toepassen.
  • Risicobeoordelingen uitvoeren.
  • Veiligheidsmaatregelen vastleggen.
  • Gebruik van normen vereenvoudigen.
  • Checklisten maken en toepassen.
  • Acties identificeren en beheren.
  • Rapporten en ondersteunende documentatie genereren.

De algemene structuur van EuroFiler is er op gericht om een gebruiker te begeleiden bij het voldoen aan een pakket van eisen. Hierdoor kan EuroFiler ook worden gebruikt ter ondersteuning van bedrijfsspecifieke richtlijnen en procedures. Eurofiler is een product van CE-Consult.

Voor meer informatie over EuroFiler, voor een evaluatieversie van EuroFiler of voor een bestelling kunt u contact met ons opnemen.


Tien redenen voor aanschaf

1.  Verhoog uw productiviteit

Gebruik EuroFiler om de vanuit de 'CE-richtlijnen' en de 'Arbowetgeving' verplichte werkzaamheden op een meer efficiënte wijze uit te voeren. EuroFiler zit vol features die u helpen sneller te werken.


2.  Verlaag uw bedrijfsrisico's

EuroFiler helpt u te voldoen aan de 'CE-richtlijnen' en de 'Arbowetgeving' en bij het verminderen van het risico op ongevallen.


3.  Ontworpen door gebruikers voor gebruikers

Wij zijn een adviesbureau op het gebied van productveiligheid. In samenwerking met andere partijen maken wij ondersteunende software op het gebied van productveiligheid en arbeidsomstandigheden. Onze adviesafdeling maakt tijdens haar werzaamheden intensief gebruik van EuroFiler. Onze eigen praktijkervaringen en die van onze partners en klanten worden teruggekoppeld naar onze producten.


4.  Wordt begeleid

EuroFiler bevat vele gereedschappen en wizards die u bij de door EuroFiler ondersteunde werkzaamheden kunnen begeleiden. EuroFiler biedt u als gespecialiseerd programma bij deze werkzaamheden meer structuur en houvast dan standaard databases, spreadsheet programma's of tekstverwerkers.


5.  Werk gestructureerd

EuroFiler helpt u bij het opzetten van een meer uniforme werkwijze. Een uniforme werkwijze verhoogt de uitwisselbaarheid en het hergebruik van informatie tussen verschillende personen en projecten.


6.  Werk flexibel

Hoewel EuroFiler structuur en houvast biedt, legt het de gebruiker geen starre werkwijze op. Bovendien biedt het programma vele mogelijkheden om het naar wens aan te passen.


7.  Bepaal eigen diepgang

EuroFiler verplicht de gebruiker niet door grote aantallen controlepunten heen te werken. Gebruikers zijn vrij de voor hun situatie gewenste diepgang van beoordeling te kiezen. Gebruikers kunnen eigen controlelijsten invoeren en gebruiken.


8.  Werk samen

EuroFiler biedt mogelijkheden om samen aan een project te werken.


9.  Informeer en documenteer

EuroFiler bevat uitgebreide rapportage mogelijkheden waarmee u in een handomdraai de gewenste rapportages maakt.


10.  Houd overzicht

EuroFiler geeft de mogelijkheid om risicobeoordelingen en checklisten op te bouwen uit kleinere bouwstenen en geeft deze weer middels een boomstructuur. Hierdoor blijven zelfs grote of complexe projecten overzichtelijk. EuroFiler gebruikt in de boomstructuur kleurcodes om de conformiteit met eisen en de acceptabelheid van de risico's te visualiseren. Hierdoor heeft u als gebruiker in één oogopslag inzicht in de knelpunten.

 

Gebruikers van EuroFiler zijn:

A) Fabrikanten en producenten

Fabrikanten en producenten van producten die onder het toepassingsgebied van de 'CE-richtlijnen' vallen gebruiken EuroFiler bij het uitvoeren van activiteiten die voortvloeien uit deze richtlijnen. EuroFiler is ontwikkeld naar aanleiding van de Machinerichtlijn. EuroFiler is echter ook uitstekend toepasbaar voor andere 'CE-richtlijnen', zoals die voor laagspanningsapparatuur, EMC, drukapparatuur, drukvaten en medische hulpmiddelen.

B) Werkgevers

Werkgevers gebruiken EuroFiler bij de invulling van verplichtingen die door de 'Arbowet' aan werkgevers worden opgelegd. EuroFiler is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor de beoordeling van arbeidsmiddelen in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

C) Keuringinstanties, Arbo-diensten en adviesbureaus.

Keuringsinstanties, Arbo-diensten en adviesbureaus op het gebied van onder andere 'CE-richtlijnen' en de Arbowet gebruiken EuroFiler voor het verbeteren van hun productiviteit.

Voor meer informatie over EuroFiler, voor een evaluatieversie van EuroFiler of voor een bestelling kunt u contact met ons opnemen.

< terug | afdrukken | tekst | Eurofiler