Dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn in te zien via NEN-connect

De normen die vanaf 1 januari 2016 gratis in te zien zijn, betreffen vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen'. Het inzien kan gratis via NEN-connect.

Met een NEN Connect account kan men online in het gehele assortiment van NEN Connect zoeken en de vrij beschikbare documenten direct inzien. Een NEN Connect account is gratis aan te maken door te registreren. Met een NEN Connect account zijn,  naast een eigen normencollectie,  direct de vrij beschikbare normdocumenten in te zien.
 
De nationale NEN-normen waarnaar de wet dwingend verwijst (‘dwingend verwezen’) zijn nu vrij beschikbaar gekomen. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor deze normen hoeft te betalen om ze te kunnen inzien. Met deze oplossing geven NEN en het ministerie van Economische Zaken (EZ) invulling aan het kabinetstandpunt over normalisatie. Door het ministerie van EZ wordt hiervoor jaarlijks een bedrag aan NEN betaald. Deze afspraak geldt in ieder geval voor de komende vijf jaar.
 
Meer informatie is te vinden op de themapagina 'Vrij beschikbare normen'
< terug | afdrukken | tekst | Dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn in te zien via NEN-connect