Toepassing EN 954-1 met 2 jaar verlengd!

Europese Commissie verlengt harmonisatie EN 954-1 tot 31-12-2011!

Op 7 december is in de vergadering van de  Machinery Working Group te Brussel gestemd over de verlenging van de harmonisatie van de EN 954-1. Het merendeel van de EU-landen was voor verlenging. Daarom heeft de Europese Commissie toch besloten de harmonisatie met 2 jaar te verlengen tot 31 december 2011. Deze verlenging is vastgelegd in de Official Journal van de EU nummer C 321 op 29.12.2009. Dit document kunt u downloaden door op "lees meer" te klikken.

Programmeerbare veiligheidssystemen niet met EN 954-1!

Alhoewel het wel wordt genoemd in toepassingsgebied van de norm, geeft NEN-EN 954-1 geen eisen voor veiligheidscomponenten die opgebouwd zijn uit programmeerbare logica, zoals de tegenwoordig beschikbare programmeerbare veiligheidsrelais of veiligheids-PLC’s. In dat geval wordt de gebruiker in EN 954-1 paragraaf 4.2 (step 5) doorverwezen naar de uit 7 delen opgebouwde norm NEN-EN-IEC 61508.

De “IEC 61508 norm” moet worden gezien als een sector overschrijdende “basic safety publication” en is veel te uitgebreid voor de machinesector. Dat probleem is onderkend door zowel de International Electrotechnical Commission (IEC) als ook de International Organization for Standardization (ISO). Door het ontbreken van een vroegtijdige afstemming heeft dit helaas geleid tot de ontwikkeling van respectievelijk de normen NEN-EN-IEC 62061:2005 en NEN-EN-ISO 13849-1:2006. De eerstgenoemde norm geeft het gerealiseerde veiligheidsniveau van een veiligheidsfunctie weer met safety integrity level (SIL), terwijl de tweede norm spreekt over Performance Level (PL).

Bedrijven die nog geen gebruik maken van programmeerbare veiligheidscomponenten kunnen, door de verlengde harmonisatie van de NEN-EN 954-1:1996, tot eind 2011 gebruik maken van de “EN 954 categorieën”. Ze hoeven nog geen kwantitatieve berekening van de faalkans van de complete veiligheidsfunctie te bepalen. Voor de bedrijven die wel gebruik maken van een programmeerbaar veiligheidsrelais of een veiligheids-PLC is toepassing van de NEN-EN 954-1 toch ontoereikend en zal gekozen moeten worden voor toepassing van NEN-EN-IEC 62061:2005 of NEN-EN-ISO 13849-1:2008, zie onderstaande tabel.

Tabel: Toepassingsgebied EN 954-1, ISO 13849-1 en IEC 62061

Type systeem

NEN-EN 954-1:1996*

+

ISO 13849-2:2008

EN 954 categorie

ISO 13849-1:2008

+

ISO 13849-2:2008

PL level

IEC 62061:2005

 

 

SIL Level

Elektromechanisch

JA*

JA

JA

Elektronisch

JA*

JA

JA

Programmeerbaar  elektronisch

NEE

JA

JA

* toepasbaar tot uiterlijk 31-12-2011

 

Wilt U zich voorbereiden op de nieuwe normen IEC 62061 en ISO 13849-1:2008?

De overgang van de oude en vertrouwde NEN-EN 954-1:1996 naar de nieuwe normen zal voor de meeste bedrijven wel wat inspanningen kosten. Allereerst moet men zich de nieuwe methodieken eigen maken en vergt het bepalen van de benodigde parameters het nodige rekenwerk.

Neem gerust contact op met FUSACON B.V. als U zich wilt voorbereiden op toepassing van de nieuwe normen.

e-mail: info@fusacon.nl
website: www.fusacon.nl

< terug | afdrukken | tekst | Toepassing EN 954-1 met 2 jaar verlengd!