NL-talige gids Machinerichtlijn is uit!

25-2-2011: Eindelijk is het dan zover!

De Nederlandstalige versie van de “Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG” is uit!

Gids Machinerichtlijn 2006/42/EGDe Engelstalige gids (versie 2) is al op 2 juni 2010 goedgekeurd door het Machinecomité. Nu is dan eindelijk ook de Nederlandstalige versie verschenen.

De gids heeft als doel middels toelichting op de concepten en vereisten van Richtlijn 2006/42/EG een eenvormige uitleg en toepassing in alle EU-landen te waarborgen. Verder bevat de gids informatie over andere toepasselijke EU-wetgeving.

Hij is bestemd voor alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van de Machinerichtlijn, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs van machines, aangemelde instanties, normalisatie-instellingen, agentschappen voor de gezondheid en de veiligheid op het werk en consumentenbescherming, en functionarissen van de desbetreffende nationale overheden en markttoezichthouders.

Daarnaast kan hij nuttig zijn voor advocaten en studenten EU-recht op het gebied van de interne markt, veiligheid en gezondheid op het werk en consumentenbescherming.

Geldigheid van teksten in de gids: Er wordt met nadruk op gewezen dat alleen de Machinerichtlijn en de teksten ter omzetting ervan in nationaal recht, juridisch bindend zijn.

FUSACON B.V. wenst u veel leesplezier en succes in het gebruik van deze gids!

 

U wilt de gids ook downloaden? Dit kan door klikken op de onderstaande link's

< terug | afdrukken | tekst | NL-talige gids Machinerichtlijn is uit!