De NIEUWE Blue Guide is uit!!

Recent is een nieuwe versie (2014) van de zogenaamde Blue Guide verschenen.

Blue GuideDeze gids schetst de werking van de Nieuwe Aanpak richtlijnen (zoals de Machinerichtlijn en de EMC-richtlijn).
De gids is bedoeld om bij te dragen aan een beter begrip van de EU-productrichtlijnen en een uniforme en samenhangende toepassing in verschillende sectoren in de interne markt. 
 
De eerste Gids voor de implementatie van richtlijnen op basis van de Nieuwe Aanpak en de Global Approach (de " blauwe gids ") werd gepubliceerd in 2000. Sindsdien is het uitgegroeid tot
 een van de belangrijkste referentiedocumenten waarin wordt uitgelegd hoe je de wetgeving moet uitvoeren op basis van de Nieuwe Aanpak richtlijnen. 
 

 Update

Een groot deel van de 2000 editie van de ' Blauwe Gids " is nog steeds geldig, maar een update was nodig om nieuwe ontwikkelingen erin te verwerken en om een zo breed mogelijke consensus te waarborgen over de uitvoering van het New Legislative Framework (NLF) voor de verkoop van producten. Zo zijn de wijzigingen die het Verdrag van Lissabon (van kracht sinds 1 december 2009) met zich meebrachten, erin verwerkt (betrekking hebbende op juridische verwijzingen en terminologie van toepassing op EU - gerelateerde documenten, procedures, enz.)
Deze nieuwe versie van de gids is hetzelfde als de eerdere editie qua structuur en opbouw, maar er zijn een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd zoals over de verplichtingen van marktdeelnemers of accreditatie. Sommige hoofdstukken zijn geheel herzien, zoals die betreffende normalisatie of markttoezicht .
 
FUSACON wenst u veel leesplezier met dit interessante document.
< terug | afdrukken | tekst | De NIEUWE Blue Guide is uit!!