Nieuwe update van de Blue Guide

De laatste update van de Blue Guide is nu beschikbaar. De laatste versie is van 5 april 2016.

Deze nieuwe Blue Guide die voor het eerst verscheen op 28 februari 2014, schetst de werking van de Nieuwe Aanpak richtlijnen (zoals de Machinerichtlijn en de EMC-richtlijn).
De gids is bedoeld om bij te dragen aan een beter begrip van de EU-productrichtlijnen en een uniforme en samenhangende toepassing in verschillende sectoren in de interne markt. 
 
De eerste Gids voor de implementatie van richtlijnen op basis van de Nieuwe Aanpak en de Global Approach (de " blauwe gids ") werd gepubliceerd in 2000. Sindsdien is het uitgegroeid tot
 een van de belangrijkste referentiedocumenten waarin wordt uitgelegd hoe je de wetgeving moet uitvoeren op basis van de Nieuwe Aanpak richtlijnen. 
 
Deze laatste versie (van 5 april 2016) bevat compleet nieuwe hoofdstukken, bijvoorbeeld over de verplichtingen van Economic Operators (dat zijn de fabrikant, de gevolmachtigde, de importeur en de distributeur) en compleet herziene hoofdstukken over normalisatie en 'market surveillance'.
 

Gratis Downloaden:

De gids (alleen in het Engels) is gratis te downloaden via klik hier
< terug | afdrukken | tekst | Nieuwe update van de Blue Guide