Nieuwe Machinerichtlijn 29-12-2009 van kracht!

Goed voornemen of beter goede belofte?

Aan het begin van elk nieuw jaar worden door het management van een bedrijf een of meerdere “goede voornemens” uitgesproken. Bijvoorbeeld: “We gaan dit jaar meer werk maken van de communicatie met onze klanten”. Een goed voornemen zou beter “goede belofte” kunnen heten. De effectiviteit van een dergelijke “goede belofte” wordt zeker verhoogd als we het met de SMART-techniek omschrijven en op de bedrijfsinterne agenda zetten.

Omdat op 29 december 2009 de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG van kracht is geworden zou elke machinebouwer de volgende “goede belofte” moeten afleggen:

“In 2010 gaan we werken volgens de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG en deze in onze bedrijfsprocessen implementeren”.

Het is goed om deze “goede belofte” om te zetten in concreet stappenplan, zoals hieronder weergegeven:

  1. Opleiden van alle technische medewerkers;
  2. Opleiden van de verkoopmedewerkers en zeker de buitendienst;
  3. Start met de toepassing van de nieuwe Machinerichtlijn;
  4. Maak een risicobeoordeling tijdens het ontwerp en de productie van de machine;
  5. Creëer het Technisch Dossier tijdens het ontwerp en de productie van de machine;
  6. Stel een nieuwe “EG verklaring van overeenstemming” of “Inbouwverklaring” op.

Wilt u meer weten over deze nieuwe Machinerichtlijn (lees: WET)? Klik dan op de onderstaande link's

Vragen en/of opmerkingen kunt u ook inzenden via e-mail of met het contactformulier.

< terug | afdrukken | tekst | Nieuwe Machinerichtlijn 29-12-2009 van kracht!