PL en SIL; misverstand nr.1

PL en SIL; misverstand nummer 1: “SIL is alleen voor machines in de procesindustrie.''

Introductie Herkomst IEC - 62061:
Ontwikkelingen zoals elektronica- en software voor de veiligheidsfuncties in een machinebesturing hebben ertoe geleid dat de norm EN 954-1 uit 1996 niet meer voldoet en eindigt te bestaan op 31 december 2011! Daarom zijn er voor de machinesector twee nieuwe normen opgesteld. In 2005 is de EN 62061 aangenomen en een jaar later de EN-ISO 13849-1, die respectievelijk het veiligheidsniveau classificeren in een ‘safety integrity level’ (SIL) en een ‘performance level’ (PL). Beide normen zijn geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Het misverstand:
Een veel gehoorde statement van zowel leveranciers als ook adviseurs: “De SIL norm vindt zijn oorsprong in de procesindustrie en is vooral bedoeld voor bedrijven die machines leveren in de procesindustrie.” Op het moment dat je niet levert aan de procesindustrie is het veel logischer en beter om de PL norm toe te passen.

De realiteit:
De oude EN 954 kent echter geen eisen voor veiligheidscomponenten die zijn opgebouwd uit programmeerbare logica. Ze verwijst gebruikers naar de norm “IEC 1508”, die in het jaar 2000 Europees is aangenomen als EN 61508 (IEC 61508). Deze norm bestaat uit 7 delen en is erg uitgebreid (740 pagina’s).
De norm EN 61508 is opgesteld door mensen uit diverse industrieën en moet worden gezien als een zogenaamde “basic safety publication”. Dit betekent dat IEC technische commissies deze norm kunnen gebruiken voor het maken van hun eigen sectornorm of productnorm. Zie ook een handig boekje [1] van IEC over het doel van deze norm.
De norm EN 62061 (IEC 62061) is dus afgeleid van de EN 61508 en door de normcommissie IEC TC44/WG7; Safe control systems for machinery gemaakt tot sectornorm [2]. De norm EN 62061 is dan ook speciaal ontwikkeld voor de machinesector! In deze commissie hebben diverse experts op het gebied van besturingstechniek zitting, varierend van productleveranciers, adviseurs tot aangewezen instanties.
Daarnaast heeft ook de procesindustrie heeft sinds 2003 een afgeleide versie genaamd EN-IEC 61511. De figuur hieronder laat zien dat er ondertussen voor diverse industrieën een afgeleide SIL norm is gemaakt.

De conclusie:
Kortom, EN 62061 is juist specifiek voor de machinesector ontwikkeld!

[1] Engelstalig boekje over IEC 61508

[2] Link naar normcommissie IEC TC44/WG7:

< terug | afdrukken | tekst | PL en SIL; misverstand nr.1