‘Machineveiligheid: van hefbrug tot robot’

De zesde editie van het Safety Event is op 12 mei aanstaande in het Evoluon in Eindhoven.

Op 12 mei vindt op de inmiddels vertrouwde locatie in het Evoluon in Eindhoven voor de zesde maal het Safety Event plaats. Het thema dit jaar is ‘Machineveiligheid: van hefbrug tot robot’. Ook dit jaar vindt in de ochtend een plenair lezingenprogramma plaats, en in de middag een reeks van zes parallelle learnshops. Tussen de bedrijven door kunnen bezoekers op de Safety Markt hun licht opsteken bij bedrijven die producten en diensten rondom machineveiligheid aanbieden.

 

Safety Doctors

Een belangrijke troef van het Safety Event zijn elk jaar de Safety Doctors die goed worden bezocht. Tijdens de sessies kunnen bezoekers direct antwoord krijgen op prangende veiligheidsvraagstukken. Ze kunnen hun vragen van te voren doorgeven. Voorafgaand aan het event krijgen de vraagstellers te horen welke Safety Doctor de specifieke vragen beantwoordt. Wie geen vragen heeft, kan gewoon bij een sessie aansluiten.

Safety Event 2015

Programma Safety Event

08.45 uur    Ontvangst en registratie + bezoek de Safety-markt
09.25 uur    Opening door dagvoorzitter Paul Hoogerkamp
09.30 uur    Paul Hoogerkamp in gesprek met Inspectie SZW
09.50 uur    De CE-markering van de grootste beweegbare brug van Nederland
10.35 uur    Pauze op de Safety-markt
10.50 uur    Sessies Safety Doctors
11.20 uur    Hoe controleer je of een CE-markering juist is?
12.00 uur    Uit is ook echt uit: Een nieuw veilige werkwijze voor Lockout / Tagout / Tryout bij hoge vermogens
12.45 uur    Lunch op de Safety-markt
13.15 uur    Sessies Safety Doctors
14.00 uur    Parallelle learnshops:
                  - Learnshop 1: CE-markering voor beginners II
                  - Learnshop 2: Robotveiligheid en de samenwerking tussen mens en robot
                  - Learnshop 3: De CE-markering van de Nieuwe Botlekbrug: de details
15.15 uur    Pauze op de Safety-markt
16.00 uur    Vervolg parallelle learnshops:
                  - Learnshop 4: Machineveiligheid tijdens onderhoud: Lockout / Tagout / Tryout
                  - Learnshop 5: Ontwerpen en toepassen van applicatiesoftware in veiligheids-PLC’s
                  - Learnshop 6: Opstellen van een risicobeoordeling (machinerichtlijn) of een RI&E
17.15 uur    Borrel + afsluiting

Aanmelding:
Meer informatie over programma, sprekers en Safety Doctors is te vinden op de website van het Safety Event.

< terug | afdrukken | tekst | ‘Machineveiligheid: van hefbrug tot robot’