Functionele Veiligheid

FUSACON B.V. verzorgt volgende diensten op het gebied van Functionele Veiligheid:

Neemt u gerust contact met ons op over (één van) deze adviesdiensten. Lees meer>

Ook is het mogelijk om een custom-made adviestraject voor uw bedrijf te ontwikkelen.

 

CE richtlijnen en normadvies
Het aanbrengen van een CE-markering is de laatste stap in het CE-proces. Naast de werkzaamheden genoemd in de bovenstaande services kan FUSACON uw engineeringafdeling ondersteunen bij het opstellen/samenstellen van het technisch constructiedossier (TD), de gebruiksaanwijzing en overige officiële documenten (IIA of IIB). Ook wordt veel gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring van onze consultants ten aanzien van de keuze van risicoreducerende maatregelen en het gebruik van de geldende Europese EN-normen.

Risicoanalyse en -reductie
Een belangrijke stap in het CE-markeringsproces is de uitvoering van een risicobeoordeling op de machine/installatie. Met de uitkomsten hiervan en gebruikmaking van de geharmoniseerde EN-normen kunnen de risico's daarna adequaat worden gereduceerd. Voor de risicobeoordeling van machines kan gebruik worden gemaakt van de norm EN-ISO 14121 deel 1 en deel 2. Bij de risicoreductie van machines kan gebruik worden gemaakt van de basisveiligheidsnormen EN-ISO 12100 deel 1 en deel 2 of de betreffende C-norm voor de machine.

Functional Safety Management
Om een “functioneel veilig” veiligheidssysteem te verkrijgen zullen we een managementproces moeten implementeren dat aan alle kanten klopt. Aan de basis van functionele veiligheid liggen dan ook de niet-technische eisen van de norm en niet de feitelijke hard- en software eisen. Het gaat erom dat ieder veiligheidsproject dat we uitvoeren leidt tot een navolgbaar functioneel veilig systeem. Hebben we de basis niet onder controle dan is functionele veiligheid een “lucky shot” en zullen we het nooit zeker weten. Daarom is toepassing van “functional safety management” voor besturingstechnische veiligheidssystemen een must.

SIL en PL analyse en classificatie
De benodigde prestaties van elke veiligheidsfunctie worden uitgedrukt in de vorm van een safety integrity level (SIL) of een Performance Level (PL) op grond van de normen NEN-EN-IEC 62061:2005 of NEN-EN-ISO 13849-1:2006. De eerstgenoemde norm geeft het gerealiseerde veiligheidsniveau van een veiligheidsfunctie weer met safety integrity level (SIL), terwijl de tweede norm spreekt over Performance Level (PL). FUSACON kan bedrijven ondersteunen bij de beoordeling van het benodigde SIL of PL level van de veiligheidsfuncties in de machine.

SRS concept en detailontwerp
Na de risicobeoordeling van een veiligheidsfunctie en de bepaling van het SIL of PL level is de volgende stap de omzetting in een concept- en daarna detailontwerp. FUSACON heeft een jarenlange ervaring bij het opzetten van veiligheidsconcepten voor machinebesturingen. Ook bij de praktijk van het daaropvolgende detailontwerp kunt u van ons ondersteuning verwachten.

SRS verificatie en validatie
Nadat de afdeling engineering een veiligheidsconcept heeft opgesteld zal er een verificatie moeten plaatsvinden. Het is wenselijk en in bepaalde gevallen zelfs verplicht om hier een onafhankelijk persoon voor in te schakelen. Iemand die zonder hiërarchische relatie met het bedrijf een onafhankelijke beoordeling kan uitvoeren. Dit geldt zowel voor de verificatie na elke ontwikkelstap als voor de validatie aan het einde van het ontwerp. FUSACON beschikt over TUV gecertificeerde Functional Safety Engineers die deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Trainingen en individuele coaching
Bij veel bedrijven bestaat de behoefte van bedrijfsinterne cursussen met meerdere medewerkers tegelijkertijd. FUSACON kan ook voor uw bedrijf een klantspecifieke training ontwikkelen, met gebruikmaking van cases uit uw eigen bedrijf. Een andere mogelijkheid van training is de individuele coaching van 1 of meer personen in uw bedrijf. In een aantal sessies worden deze medewerkers door een adviseur/trainer van FUSACON bekend gemaakt met het gewenste kennisgebied. Het voordeel hiervan is dat er tijdens dit traject al direct concrete resultaten kunnen worden geboekt.

 

Vragen en/of opmerkingen kunt u ook inzenden via e-mailof met het contactformulier.

< terug | afdrukken | tekst | Functionele Veiligheid