Machines in voorraad in 2009?

Kan een leverancier in 2010 een nieuwe machine leveren die gebaseerd is op de oude Machinerichtlijn 98/37/EG?

Er is in een aantal media het bericht verschenen dat een machineleverancier in 2010 een nieuwe machine kan leveren die NIET voldoet aan de eisen van de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Deze berichtgeving is gebaseerd op een brief van 30 oktober 2009 van mevrouw Jour-Schröder van de Europese Commissie DG E&I. Lees meer -->

Hierin staat te lezen dat machines die in 2009 al door de fabrikant in zijn distributieketen zijn geplaatst, in wezen al op de Europese markt zijn gebracht. In dat geval hoeft de machine bij levering aan de klant dus niet aan de nieuwe Machinerichtlijn te voldoen.

Uiteraard klinkt dit erg positief voor leveranciers die met grote voorraden zitten vanwege de economische crisis. Toch willen wij u wijzen op de nuancering die de advocaat Michael Gerrits in zijn weblog's plaatste.

Weblog 1; lees meer -->

Weblog 2; lees meer -->

< terug | afdrukken | tekst | Machines in voorraad in 2009?