Oprichting FUSACON een feit!

Adviezen op het gebied van machineveiligheid en functionele veiligheid ( PL of SIL )

Op 1 februari 2007 is een nieuw ingenieurs- en adviesbureau met de naam "Functional Safety Consultants Nederland" of kortgezegd FUSACON opgericht. De functionele veiligheid van besturingen in machines en installaties is een actueel thema, waar een groot aantal bedrijven in zowel de productie- als de procesindustrie mee worstelen. FUSACON wil deze bedrijven ondersteunen door middel van praktische adviezen, trainingen, projectmanagement en projectengineering.

De oprichter van FUSACON, de heer Ing. Nick de With is een tiental jaren actief in CE-markering en machineveiligheid. Hij is lid van normcommissie NEC 44, die verantwoordelijk is voor IEC 62061, de SIL-norm voor machinebesturingen. Hij is onlangs door TÜV gecertificeerd op het vakgebied functionele veiligheid en mag zich daarom "TÜV Functional Safety Engineer" noemen. Daarnaast is hij is de auteur van het bekende "Handboek Machineveiligheid" en heeft diverse artikelen in technische tijdschriften op zijn naam.

< terug | afdrukken | tekst | Oprichting FUSACON een feit!