Functional Safety Management

Om een ‘functioneel veilig’ veiligheidssysteem te verkrijgen is het van belang om een juist managementproces in uw organisatie te implementeren. FUSACON kan uw bedrijf hierbij ondersteunen.
Met het ‘Functional Safety Management’ (management van functionele veiligheid) worden allereerst alle technische en managementactiviteiten (werkitems) bepaald die nodig zijn om het veiligheidssysteem gedurende de volledige levenscyclus functioneel veilig te houden. Wanneer alle activiteiten zijn geïdentificeerd, moeten vervolgens één of meerdere personen (afdelingen, organisaties) verantwoordelijk worden gemaakt voor deze activiteiten. Toepassing van het Functional Safety Management is voor besturingstechnische veiligheidssystemen een must.