Risicobeoordeling en -reductie

Risicobeoordeling en -reductie machines

 

Een belangrijk onderdeel om te komen tot de CE-markering volgens de Machinerichtlijn is de risicobeoordeling van een machine en daarna het nemen van risicoreducerende maatregelen.

 

We voeren dit voor u uit met de volgende systematische aanpak:

• We onderzoeken welke wettelijke eisen uit bijlage I van de betreffende Europese richtlijnen op de machine(s) van toepassing zijn;
• We voeren een risicobeoordeling uit volgens de geharmoniseerde norm EN-ISO 12100 op de betreffende machine(s);
• We interviewen de operator(s) en medewerker(s) van de technische dienst voor een volledige risicobeoordeling;
• We doen een (of meerdere) voorstellen om de gevonden risico’s te reduceren, rekening houdend met de wettelijk voorgeschreven volgorde en de geharmoniseerde normen.

De uitkomsten van de beoordeling zetten we in een heldere schriftelijke rapportage en bespreken we op locatie met de betrokken personen.

Opstellen veiligheidsconcept voor risicoreductie machines

 

De keuze voor de juiste oplossingen om risico’s te reduceren bij machines is niet altijd eenvoudig. De Europese EN-normen bieden praktische oplossingen, maar welke normen zijn van toepassing en hoe kies je de juiste maatregelen er dan uit?
Wij helpen uw bedrijf door per risico een keuze te maken voor een reductiemaatregel in overleg met vertegenwoordigers van het management, productie en onderhoud van uw bedrijf. Daarna stellen we een veiligheidsconcept op waarin de technische eisen van de risico reducerende maatregelen, zoals de zonering, de stoptijd en betrouwbaarheid (SIL en/of PL) worden vastgelegd. Met deze schriftelijke rapportage kunt u de detailengineering van de risicoreducerende maatregelen extern of door uw eigen bedrijf laten verzorgen.

 

 

Review ‘Bedrijfsaanpak Machineveiligheid’

 

Stel, er is al eens een risicobeoordeling uitgevoerd op de machine(s) in uw bedrijf en er zijn risicoreducerende maatregelen genomen, maar u vraagt zich af of dit alles (nog) in overeenstemming is met de huidige wettelijke eisen? Wij kunnen dit voor u controleren met de Review Bedrijfsaanpak Machineveiligheid.
U ontvangt als eindresultaat een schriftelijke rapportage van de bevindingen.