Nulmeting machineveiligheid

Bent u een bedrijf met een groter aantal machines van verschillende bouwjaren (ook van vóór 1-1-1995, het moment dat de Machinerichtlijn werd ingevoerd) en waaraan aanpassingen zijn gedaan, dan kan het zijn dat sommige machines niet meer voldoen aan de huidige Wet- en regelgeving.
Bij een ‘Nulmeting machineveiligheid’ analyseren wij uw totale machinepark of uw productielijn/machine op een aantal belangrijke gegevens. Met de uitkomsten kunt u een plan van aanpak voor het machinepark of productielijn/machine (laten) uitstippelen om alles weer veilig en volgens geldende wet- en regelgeving te laten functioneren.