Safety Requirement Specification

SRS-concept en -detailontwerp

 

Safety Requirement Specification (SRS) geeft een omschrijving van de besturingstechnische veiligheidsfuncties van machines/installaties en de eisen die gesteld worden aan iedere benodigde veiligheidsfunctie.
Na de risicobeoordeling van een besturingstechnische veiligheidsfunctie en de bepaling van het benodigde SIL- of PL-level is de volgende stap de omzetting in een concept- en daarna detailontwerp. FUSACON heeft jarenlange ervaring bij het opzetten van veiligheidsconcepten voor besturingen. Ook bij de praktijk van het daaropvolgende detailontwerp kunnen wij uw bedrijf ondersteunen.

SRS-verificatie en -validatie

 

Na het opstellen van een veiligheidsconcept is verificatie en validatie ervan noodzakelijk. Het is wenselijk en in bepaalde gevallen zelfs verplicht om hier een onafhankelijk persoon voor in te schakelen. Dat wil zeggen: iemand die geen hiërarchische relatie heeft met het bedrijf en een onafhankelijke beoordeling kan uitvoeren. Dit geldt zowel voor de verificatie na elke ontwikkelstap als voor de validatie aan het einde van het ontwerp. FUSACON beschikt over TÜV gecertificeerde Functional Safety Engineers die deze werkzaamheden voor uw bedrijf kunnen uitvoeren.