Begeleiding bij aankoop machines

Begeleiding inkoopafdelingen bij aankoop (deel-) machines

 

Een op de machine aangebracht CE-markering is geen garantie dat er ook daadwerkelijk een veilige of werkbare machine wordt geleverd. Veel CE-gemarkeerde machines/ productielijnen blijken toch vaak gebreken te vertonen. FUSACON kan uw bedrijf ondersteunen bij het opstellen van sluitende inkoopvoorwaarden, die de fabrikant dwingen om de machine te laten voldoen aan de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en EN-normen. De fabrikant is immers verplicht een machine te leveren die in alle gebruiksfasen veilig is voor uw medewerkers.