Machineverordening in werking getreden

Machineverordening in werking getreden

De nieuwe Machineverordening is op 14 juni 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit betekent dat de verordening in werking is getreden (20 dagen na publicatie ervan). Als machinefabrikant heb je dan drieënhalf jaar (42 maanden) de tijd om aan de nieuwe eisen voor machines en installaties te voldoen. Concreet betekent dit dat de Machineverordening in 2027 bindend zal worden toegepast.

Op grond van de Machineverordening gelden voor bepaalde categorieën machines en verwante producten specifieke conformiteitsbeoordelingsprocedures (zie bijlage I voor de categorieën). In de Machinerichtlijn stonden deze gevaarlijke machines bekend als ‘bijlage IV machines’. In de verordening zijn ze in bijlage I ondergebracht. Een belangrijk verschil met de Machinerichtlijn is dat de lijst is opgedeeld in twee delen met elk een specifieke beoordelingsprocedure.

Digitale gebruiksaanwijzing

Daarnaast zijn fabrikanten op grond van de Machineverordening verplicht om een gebruiksaanwijzing van een machine in digitaal formaat te verstrekken. Indien de gebruiker hier bij de aankoop om vraagt, moet de fabrikant de gebruiksaanwijzing ook kosteloos op papier verstrekken.

Definitie van een substantiële wijziging

In de Machineverordening in Artikel 3 lid (16) is nu een definitie van een substantiële wijziging opgenomen. De laatste jaren was er veel discussie over het begrip ‘substantiële wijziging’ aangezien een ‘wettelijke definitie’ van een substantiële wijziging ontbrak.

De definitie in de verordening is:

Een ”substantiële wijziging” is een niet door de fabrikant voorziene of geplande wijziging van een machine of verwant product met fysieke of digitale middelen nadat die machine of dat verwante product in de handel is gebracht of in bedrijf is gesteld, die gevolgen heeft voor de veiligheid van die machine of dat verwante product, door een nieuw gevaar te creëren of een bestaand risico te vergroten, zodat het volgende vereist is: a) De toevoeging van afschermingen of beveiligingsinrichtingen aan die machine of aan het verwante product waarvan bij de realisatie een wijziging vereist is aan het bestaande veiligheidscontrolesysteem, of: b) De vaststelling van aanvullende beschermingsmaatregelen om de stabiliteit of de mechanische sterkte van de machine of dat verwante product te waarborgen;

Is er sprake van een substantiële wijziging dan moet je opnieuw het CE-markeringstraject doorlopen.

Ga naar de tekst van de Machineverordening