Managementpresentatie machineveiligheid

Wordt er binnen uw bedrijf door de betrokken afdelingen zeer verschillend gedacht over machineveiligheid? Is men het bijvoorbeeld niet eens over de aanpak van CE-markering voor het machinepark? Of is er te weinig kennis over hoe je kan (blijven) voldoen aan geldende wet- en regelgeving en Europese normen? Wij kunnen voor het management van uw bedrijf een verhelderende presentatie verzorgen die duidelijkheid hierover verschaft.