Machinerichtlijn

Training ‘Machinerichtlijn 2006/42/EG’

• Introductie: Noodzaak machineveiligheid.
• Machinerichtlijn vs. Arbeidsmiddelenrichtlijn.
• Juridische aspecten veiligheid.
• Overzicht belangrijke Europese normen.
• IIA/IIB machines en samenstellen.
• Inhoud dossier/gebruiksaanwijzing.
• Belangrijke do’s and dont’s.