PL en SIL, misverstand nummer twee

PL en SIL, misverstand nummer twee

7 december 2013

PL en SIL; misverstand nummer twee: “SIL is niet geschikt voor een besturing met hydraulische of pneumatische deelcomponenten”

Het werkgebied van IEC 62061 is volgens de scope beperkt tot de elektrische/ elektronische en programmeerbaar elektronische (E/E/PE) systemen. ISO 13849 behandelt naast de elektrische componenten ook pneumatische, hydraulische en mechanische componenten/systemen.  In de ISO 13849 wordt onder “elektrisch”  zowel elektrisch, elektronisch als ook programmeerbaar elektronische componenten verstaan.

 

Figuur 1: Foutieve tabel 1 met geadviseerde toepassing SIL en PL-norm. (bron: EN 62061 en EN-ISO 13849-1)

 

In zowel beide normen staat bovendien een tabel 1, zie figuur 1, die in de eerste regel (A) aangeeft dat “niet-elektrische” componenten, bijvoorbeeld hydrauliek of pneumatiek niet afgedekt worden door de IEC 62061. Er zijn adviseurs en leveranciers van componenten die hieruit concluderen dat de norm IEC 62061 niet gebruikt zou mogen worden voor machines waar pneumatische of hydraulische componenten in zitten.

Niets is echter minder waar…. Een hydrauliek- of pneumatiekventiel is net als een magneetschakelaar (contactor) in de basis gewoon een elektro-mechanische schakelaar. Als de door de leverancier bepaalde faalfrequentie (λd) of B10d-waarde en de project-specifieke gebruikssituatie van een hydrauliek/pneumatiek component bekend zijn, is de PFH-bepaling met IEC 62061 zonder meer mogelijk.

Ondertussen is in het jaar 2009 zowel door ISO als door IEC een technical report uitgegeven, respectievelijk ISO TR 23849 en IEC TR 62061-1, waarin duidelijk wordt vermeld dat deze tabel 1 uit de normen op dat punt niet klopt! Allebei de normen kunnen worden toegepast voor veiligheidscircuits met elektrische, pneumatische, en hydraulische componenten.

Zie deze documenten bij NEN:

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPRISOTR-238492010-en.htm

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPRCLCIECTR-6206112010-en.htm

Let op: Beide documenten hebben exact dezelfde inhoud!

Over de auteur

Nick de With

Plaats een reactie

Wil je de beste Fusacon content in je mailbox ontvangen?