Consequenties uitbreiding toepassingsgebied ATEX-, Machine- en Drukapparatuur-richtlijn met offshore apparatuur

Consequenties uitbreiding toepassingsgebied ATEX-, Machine- en Drukapparatuur-richtlijn met offshore apparatuur

April 2016 is er een studie gepubliceerd over de consequenties van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de ATEX-, de Machine- en de Drukapparatuur-richtlijn. De uitbreiding betreft apparaten bedoeld voor gebruik in de offshore olie- en gasindustrie.
Het doel van deze studie is om de Europese Commissie te voorzien van informatie die nodig is voor de beoordeling van de economische, sociale en milieu-effecten van een mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de EU-productrichtlijnen (ATEX-richtlijn 2014/34/EU, Drukapparatuurrichtlijn 2014/68 /EU en de Machinerichtlijn 2006/42 /EG) met betrekking tot apparaten die bedoeld zijn voor gebruik in de offshore olie- en gasindustrie.

Apparatuur voor gebruik in de offshore olie- en gasindustrie op vaste units valt onder het toepassingsgebied van deze drie richtlijnen. Mobiele offshore-eenheden en apparatuur zijn momenteel in het algemeen uitgesloten. De studie onderzoekt of veiligheidsproblemen zouden kunnen worden aangepakt door de genoemde apparatuur te laten vallen onder het toepassingsgebied van de richtlijnen. Tot nu toe valt dit soort apparatuur onder de OSD Offshore Safety Directive (2013/30/EU). Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een dergelijke uitbreiding.
Klik hier om Study on the impacts of possible amendments to the ATEX, the Machinery….. te downloaden (gratis).