Nieuws

Bedrijven kunnen nog steeds veel verbeteren op het gebied van het voorkomen van arbeidsongevallen. Dat concludeert de Inspectie SZW in de Monitor arbeidsongevallen 2020 die op 28 juli is gepubliceerd. Vorig jaar zijn er 3655 arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW gemeld. Er overleden 54 mensen als...

De International Electrotechnical Commission (IEC) heeft in 2021 de nieuwe editie gepubliceerd van de IEC 62061, de norm voor functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen in machines. In vergelijking met de vorige editie uit 2005 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals uitbreiding van het toepassingsgebied met...

De vernieuwde training Functional Safety Professional (Siemens) voor machine- en apparatenbouw draait sinds maart 2019. De bestaande training werd uitgebreid met de mogelijkheid om een TÜV-certificaat te behalen. Trainers Ruud Dofferhoff en Nick de With lichten toe waarom ieder bedrijf gecertificeerde medewerkers in huis zou...

Helaas blijkt, door de aanhoudende ontwikkelingen rondom Covid-19, het organiseren van een succesvol SAFETY Event op 8 juni niet haalbaar te zijn. Samen met de locatie (1931 Congrescentrum) hebben de organisatoren zich zo lang mogelijk ingezet om op 8 juni een veilig en succesvol evenement te...

Robots nemen saai, zwaar en gevaarlijk werk over van de mens. Maar zelf kunnen ze ook een gevaar vormen voor mens en dier, het milieu en de werkomgeving. Overheden stellen daarom eisen aan fabrikanten, systeemintegratoren en gebruikers om veilig werken met en rond robots te...