Nieuwe Machineverordening aangenomen

Nieuwe Machineverordening aangenomen

De EU heeft op 22 mei de nieuwe verordening betreffende machines aangenomen. De voorgestelde wetgeving is de opvolger van de machinerichtlijn uit 2006 (2006/42/EG) en zet deze om in een verordening. De nieuwe tekst harmoniseert de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor machines in de EU, bevordert het vrije verkeer van machines en zorgt voor een hoog veiligheidsniveau voor werknemers en burgers.

De verordening verplicht een conformiteitsbeoordeling door een derde partij voor zes categorieën machines met een hoog risico.
Bij elk product zal veiligheidsinformatie moeten worden verstrekt. Volgens de verordening zullen digitale instructies de standaardoptie zullen zijn. Papieren instructies blijven een optie voor klanten die daarom vragen.

Achtergrond

De machinerichtlijn uit 2006 was een van de belangrijkste wetteksten die de harmonisatie regelde van essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor machines op EU-niveau. De nieuwe verordening die nu is aangenomen, zal een wettelijk kader scheppen voor het in de Unie in de handel brengen van veilige machines en nieuwe risico’s in verband met opkomende technologieën dekken. De verordening garandeert ook rechtszekerheid door het toepassingsgebied van de verordening te verduidelijken. Het omvat bijvoorbeeld kleine voertuigen die worden gebruikt voor persoonlijk vervoer en lichte elektrische voertuigen zoals scooters of fietsen, aangezien deze op grote schaal worden gebruikt en mogelijk gevaarlijk kunnen zijn voor hun gebruikers.

Volgende stappen

Na ondertekening door de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad wordt de verordening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt ze in werking op de twintigste dag na publicatie. Lidstaten en marktdeelnemers hebben 42 maanden de tijd voordat de regels van de nieuwe verordening worden toegepast.

Meer info: https://www.consilium.europa.eu/