Jaarplan 2018 Inspectie SZW: gezond, veilig en eerlijk werk voor iedereen

Jaarplan 2018 Inspectie SZW: gezond, veilig en eerlijk werk voor iedereen

‘Ongevallen, klachten, onderbetaling, uitbuiting en gevaarlijke stoffen zijn zaken die in 2018 onverminderd aandacht nodig hebben,’ zo staat in het Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW.
Het aantal ongevallen blijft de laatste jaren stijgen. De verwachting is dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 een stijging laat zien van circa 7% ten opzichte van 2016.

De Inspectie ziet een aantal redenen voor deze ongevallen. Te vaak omdat verzuimd wordt de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Omdat de productie voor ging. Soms door onwetendheid. Door werkgevers die onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften. Of de inspecteurs zien dat nieuwe eigenaren de specificaties van verouderde machines niet meer kennen. Met het risico dat een werknemer hier later de prijs voor betaalt.

 

Olifantenpaadjes

Ook op het terrein van eerlijk werk ziet de Inspectie de nodige uitdagingen. Het gaat beter met de economie en de arbeidsmarkt staat onder druk van de toenemende vraag. Een deel van de werkgevers zoekt daarbij voortdurend naar constructies die de kosten van arbeid verlagen. Ze bewandelen zelfbedachte olifantenpaadjes, snijden officiële routes af, ondermijnen de concurrentiepositie van bedrijven die zich wel aan de regels houden en daar ook in investeren en duperen bewust hun medewerkers.

 

Onderbetaling

In ons land lopen 600.000 mensen het risico op onderbetaling van het minimumloon. Het mogelijk aantal slachtoffers is naar schatting 24.000. Uit opsporingsonderzoeken van de Inspectie blijkt dat het aantal slachtoffers stijgt. Het is een belangrijk signaal waar de Inspectie – in combinatie met het toenemende aantal arbeidsongevallen – aandacht voor heeft gevraagd bij branches, werkgevers en het parlement. Onder andere door middel van de rapporten “De staat van eerlijk werk” en “De staat van ernstige arbeidsongevallen”.

 

Extra budget

In het regeerakkoord is nu extra budget beschikbaar gesteld voor het versterken van de handhavingsketen. In 2018 wordt daarvoor het fundament gelegd. In 2022 moet de uitbreiding gereed zijn. Circa driekwart van de totale capaciteitsuitbreiding wordt ingezet op het thema eerlijk werk. Het bestrijden van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting. Via programma’s die de focus leggen op de grootste risico’s binnen een sector of op een bepaald thema. Risicogericht en op basis van goede analyses. Het doel is een betere handhaving, met zo min mogelijk belemmeringen voor goed presterende bedrijven. Daar waar bewust de wet wordt overtreden zal de Inspectie met deze extra slagkracht gericht ingrijpen.

“We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk, met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s en waar werkgevers en werknemers elkaar met respect en waardering behandelen. Dus niet wanneer het even uitkomt of toevallig in de planning past. Gewoon, omdat het zo hoort”, aldus Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie SZW.

Het jaarverslag is via de website ook als online magazine beschikbaar en als pdf.

Download het jaarplan:Inspectie+SZW+Jaarplan+2018