Lijst met geharmoniseerde machinerichtlijnnormen geactualiseerd

Lijst met geharmoniseerde machinerichtlijnnormen geactualiseerd

Op 2 maart 2021, is er in het ‘Official Journal of the European Union’ weer een geactualiseerde lijst gepubliceerd met geharmoniseerde normen die onder de Machinerichtlijn vallen. Het volgen van deze normen is niet verplicht maar producten die voldoen aan de geharmoniseerde normen worden verondersteld te voldoen aan de essentiële eisen uit de Machinerichtlijn (vermoeden van overeenstemming, CE-markering). De lidstaten dienen het vrije verkeer van dergelijke producten te accepteren.
Bekijk de lijst met nieuwe geharmoniseerde normen.