Nick de With geregistreerd als TÜV Functional Safety Expert Automation

Nick de With geregistreerd als TÜV Functional Safety Expert Automation

TÜV SÜD heeft de kennis en vaardigheden van ing. Nick de With op het gebied van Functionele Veiligheid (PL en SIL) in de automatisering  erkend. De With is oprichter van Functional Safety Consultants Nederland (FUSACON B.V.) en sinds 26 maart 2020 geregistreerd als TÜV SÜD Functional Safety Expert in Automation met ID. TA20011855. Zie de link: https://bit.ly/2yA3ZPa

Via het TÜV SÜD Functional Safety Certification Program (FSCP) kan je gecertificeerd worden als deskundige op het gebied van functionele veiligheid. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in 3 niveaus van persoonscertificatie:
• Niveau 1: FS Engineer IEC 61508
• Niveau 2: FS Professional IEC 61508
• Niveau 3: FS Expert IEC 61508

Voor niveau 3 moet je tenminste beschikken over een Bachelor diploma en tien jaar professionele praktijkervaring hebben op het gebied van functionele veiligheid in de automatiseringsbranche. Hiertoe dienen een aantal case studies aan TÜV SÜD te worden overhandigd en dien je te beschikken over aantoonbare competenties in communicatie  over functionele veiligheid. Dit laatste kan door demonstratie van publicaties, proefschriften, trainingen (als coach) en het lidmaatschap van FS-commissies.

Lijst van gecertificeerde personen

Na het slagen voor het examen ontvangen de deelnemers een certificaat van de behaalde kwalificatie en worden ze toegevoegd aan de lijst van gecertificeerde personen op de TÜV SÜD website; zie https://bit.ly/2yA3ZPa. Van de wereldwijd 3871 gecertificeerde personen zijn er slechts 31 gekwalificeerd als Expert. De With heeft dus nu het hoogste niveau gehaald. Bij Siemens is hij inmiddels docent voor de opleiding van TÜV functional safety professional (niveau 2); zie https://sie.ag/2YJyOLU. Daarnaast geeft hij al vele jaren diverse cursussen op het gebied van CE-markering, risicobeoordeling, machineveiligheid bij verschillende opleidingsinstituten.

Lid van normcommissies

De With is als sinds 1994 actief op het gebied van Functionele Veiligheid en is gestart bij een leverancier van veiligheidscomponenten. Hij werd in 1996 lid van de Nederlandse normcommissie NEC 44 voor de elektrische veiligheid van machines, waaronder ook de norm EN-IEC 60204 valt. De With zag het belang van internationale samenwerking op dit gebied en werd in 1999 lid van IEC TC 44/WG7, de internationale werkgroep voor IEC 62061 SIL voor machines. In 2006 werd hij gecertificeerd als TÜV Functional Safety Engineer en in 2017 als TÜV Functional Safety Professional en nu dus als TÜV Functional Safety Expert. Deze certificering van niveau 3 geeft hem de mogelijkheid om Functionele Safety Audits uit te voeren in automatiseringsprojecten. Daarnaast is hij nu officieel (TÜV) bevoegd om trainingen te geven op het gebied van Functional Safety in Automation en kan hij examens afnemen onder het TÜV SÜD FSCP programma.

Kijk ook op https://fusacon.blogspot.com/2020/05/nick-de-with-geregistreerd-als-tuv-fs.html

Voor de Engelse versie: https://fusacon.blogspot.com/2020/05/nick-de-with-registered-as-tuv-fs_7.html