Nieuwe training functionele veiligheid met TÜV-certificaat

Nieuwe training functionele veiligheid met TÜV-certificaat

De vernieuwde training Functional Safety Professional (Siemens) voor machine- en apparatenbouw draait sinds maart 2019. De bestaande training werd uitgebreid met de mogelijkheid om een TÜV-certificaat te behalen. Trainers Ruud Dofferhoff en Nick de With lichten toe waarom ieder bedrijf gecertificeerde medewerkers in huis zou moeten hebben. Expert engineer Maikel Okkerman vertelt (in een apart artikel) waarom hij voor de training Functional Safety Professional koos.

Machinebeveiliging voorkomt ongevallen op de werkvloer. Functionele veiligheid gaat over de juiste toepassing van veiligheidsfuncties in de elektrische besturing. Met de vernieuwde training wil Siemens de aandacht hiervoor versterken. Nick de With, Functional Safety Consultant en CEO van FUSACON B.V., ziet op dit gebied veel misgaan: “Engineers gebruiken vaak evaluatietools om de functionele veiligheid van hun ontwerp aan te tonen. De Safety Evaluation Tool (SET) is hier een voorbeeld van. Dat dergelijke tools groen licht geven, betekent niet automatisch dat de functionele veiligheid écht geborgd is. Je hebt grondige kennis van de materie nodig om zo’n tool correct te kunnen invullen.”

Juiste toepassing

Evaluatietools beoordelen het veiligheidsniveau van een ontwerp onder meer op basis van het SIL-level van de toegepaste (veiligheids-) componenten. Een combinatie van SIL3-componenten levert al snel een fraaie beoordeling op. De With adviseert engineers zich hier niet blind op te staren. “Ook veiligheidscomponenten werken alleen betrouwbaar als je ze op de juiste manier toepast. Het is belangrijk te beseffen dat elke component faalgedrag kan vertonen. Vooral bij grote installaties, die uit meerdere onderdelen bestaan, is een goede wisselwerking tussen de veiligheidscomponenten essentieel. Daar gaat het vaak fout, wat het risico op ongelukken verhoogt.”

Risicobeoordeling

In feite hoort ieder engineeringstraject te starten met een risicobeoordeling. Dit is in de praktijk veelal niet het geval. “Zowel eindklanten als systemintegrators en machinebouwers onderschatten het belang hiervan”, zegt Ruud Dofferhoff, Specialist Machineveiligheid bij Siemens. “Veiligheidskundigen binnen bedrijven kijken vaak niet naar de veiligheid op elektrisch gebied. Productiecontinuïteit is vaak heilig. Staat een machine onverwacht stil? Dan knoop je toch even twee draadjes aan elkaar. Ik stel het bewust gechargeerd om op de gevaren te wijzen. Je gaat toch ’s winters ook niet de weg op met zomerbanden?”

Voorkomen is beter

Helaas wordt meestal pas aan de bel getrokken als er een ongeval gebeurd is. De gevolgen kunnen, los van het menselijk leed, dramatisch zijn. De With: “Als blijkt dat de risico’s op voorhand niet goed ingeschat zijn, kunnen integrators aansprakelijk worden gesteld.” De modulair opgebouwde vernieuwde cursus van Siemens Training zet daarom sterk in op bewustwording rondom functionele veiligheid. Module A is ook toegankelijk voor niet-technisch geschoolde beslissingnemers binnen bedrijven. De overige modules richten zich vooral tot de engineers. Dofferhoff: “Het is een mix van theorie en praktijk, opgebouwd rond het V-model voor engineerprocessen. We laten zien waarom je voor veiligheidsfuncties nooit standaard logica-componenten moet toepassen. Verder demonstreren we hoe je onze veiligheidscomponenten goed programmeert. Ook het veilig toepassen van een afstandsbediening komt aan bod.”

Veiligheidsloops

Deelnemers krijgen ook voorbeelden te zien van slecht ontworpen veiligheidsloops die door de eerder genoemde evaluatietools niet werden ontdekt, inclusief een verklaring waarom dat zo is. “Het gaat bij safety-loops altijd om detecteren, evalueren en reageren”, aldus De With. “Mogelijk faalgedrag dient herkend te worden en te worden voorkomen. Dit denkwerk kun je als engineer niet aan een evaluatietool overlaten. Een groot risico is bijvoorbeeld dat een stilgezette machine alsnog begint te draaien. Ik heb wel eens een bovenloopkraan met een groot stuk staal dwars door een muur zien gaan. De kraan was in de pauze stilgezet maar door een fout in de beveiliging alsnog de baan ingevlogen. Gelukkig ontstond er alleen materiële schade. Je moet er niet aan denken dat er een monteur in de baan had gestaan. Waarmee ik wil zeggen dat safety-engineers anders naar ontwerpen kijken dan gewone engineers. Ze willen voorkomen dat sommige zaken gebeuren. In deze cursus leer je hoe je dat doet.”

TÜV-certificaat

De Siemens Training duurt vijf dagen. Rondt men hem af met een TÜV-certificering, dan komt er een zesde dag bij voor het examen. Dit wordt afgenomen door Nick de With en is gebaseerd op zowel multiple choice vragen als open vragen. Om deelnemers de ruimte te geven om de stof goed te kunnen verwerken, zijn de trainingsdagen gespreid over twee weken: drie dagen in de eerste week en twee dagen in de tweede week. Tussen de trainingsblokken krijgen de deelnemers een oefening mee. Het TÜV-examen wordt afgenomen in het Engels.

Aanmelden

Aanmelden voor de training via: https://www.sitrain-learning.siemens.com/NL/nl/rw28765/Functional-Safety-Professional-voor-machine-en-apparatenbouw

 

Lees waarom Maikel Okkerman koos voor deze training:

Veilig zware lasten hijsen? Dat wil ik als engineer borgen

Als expert engineer bij Gusto MSC in Schiedam voelt Maikel Okkerman zich verantwoordelijk voor een goede veiligheid van de installaties op zee waarvoor hij de elektrische besturing ontwerpt.

Maikel Okkerman werkt al jaren in de zware machinebouw. Bij GUstoMSC maakt hij momenteel de concepttekeningen en documentatie voor het besturingsgedeelte van een nieuwe offshore hijskraan…

Klik op het plaatje links om het volledige artikel te lezen/downloaden.

 

 

 

Nieuwe training functionele veiligheid met TÜV-certificaat

Klik op het plaatje links om het volledige artikel te lezen/downloaden.