Nieuwe versie toelichtingsgids Machinerichtlijn

Nieuwe versie toelichtingsgids Machinerichtlijn

Eind oktober is versie 2.2 gepubliceerd van de gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn ofwel Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC. De belangrijkste wijzigingen gaan over de ‘niet-voltooide machine’ en veiligheidscomponenten. Ook zijn er twee paragrafen toegevoegd.

Belangrijkste wijzigingen in versie 2.2
Deze update bevat een aantal correcties en verduidelijkingen gerelateerd aan de begrippen ‘niet-voltooide machine’ en ‘veiligheidscomponenten’. Daarnaast zijn er enkele kleine aanpassingen doorgevoerd om beter aan te sluiten bij de Guide for the application of the Low Voltage Directive.

Maar wellicht de grootste wijziging is de toevoeging van een tweetal paragrafen (§417 en §418) welke gaan over machinebesturing en een overzicht met veiligheidscomponenten welke beschouwd zouden moeten worden als ‘logische eenheden voor veiligheidsfuncties’.

Download de versie hier: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022