Praktische gids: Veiligheid en gezondheid op het werk

Praktische gids: Veiligheid en gezondheid op het werk

De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers opgesteld met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving.
Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te zijn: eenvoudige maatregelen kunnen de situatie vaak al verbeteren. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt de motivatie en inzet van werknemers. Hoewel werkgevers vaak wel willen zorgen voor goede gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, blijkt dit in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn.
Uit onderzoek van de Europese Commissie bleek dat zowel grote als kleine ondernemingen behoefte hadden aan meer en betere informatie en instrumenten om de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in praktijk te brengen.

De gids ‘Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen’ (12 april 2017) bevat tips voor werkgevers over risicobeoordelingen, preventiemaatregelen en opleiding, nuttige links naar online instrumenten en middelen en advies over het beheer van bepaalde risico’s (zoals risico’s gerelateerd aan stress en ergonomie). De gids is bedoeld als hulpmiddel bij het voldoen aan de verplichtingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Hier download u de Nederlandse versie van de Gids. Brochure Health Security web

De gids is in alle officiële EU-talen beschikbaar via de website van de Europese Commissie.