Technische vertaalslag van Wet- en regelgeving naar de praktijk blijft lastig voor fabrikant of gebruiker van machines

Technische vertaalslag van Wet- en regelgeving naar de praktijk blijft lastig voor fabrikant of gebruiker van machines

“Hoe bouw je een veilige machine? Hoe weet ik of onze machine veilig genoeg is? Hoe kan ik aanpassingen maken en voldoen aan de regels?, zijn belangrijke vragen waarmee ik veel te maken heb,” zegt John Moulen van FUSACON B.V. Moulen komt al bijna 30 jaar bij zeer veel verschillende bedrijven over de vloer om hen te adviseren over industriële automatisering, met de laatste 10 jaar als specialisatie, machineveiligheid en functionele veiligheid.

Basiskennis

Moulen heeft gemerkt dat het bij veel technische engineers ontbreekt aan kennis over basiskennis van machineveiligheid en Wet- en regelgeving. “Nog steeds hebben zeer weinig scholen (MTS, HTS) lessen over wet- en regelgeving in het vakkenpakket. De scholen die het wel verzorgen zijn op één hand te tellen,” aldus Moulen. Het gevolg is dat engineers bijgeschoold moeten worden wanneer ze in een bedrijf gaan werken om ‘veilige’ machines te ontwerpen en te bouwen. Want je kunt wel prachtige machines ontwerpen maar die moeten wel veilig zijn en voldoen aan alle toepasselijke Wet- en regelgeving. Dat blijkt lastig. “Basiscursussen op het gebied van Wet- en regelgeving voor machines zijn dan ook zeer populair,” zegt Moulen die op dit gebied diverse cursussen ontwikkeld heeft en geeft.

Gevarieerd publiek

De cursussen die hij geeft variëren van ‘Machineveiligheid Wet- en regelgeving’, ‘Risicobeoordeling’ tot ‘Robotveiligheid’, ‘Veilige besturingen ontwerpen (SIL en PL)’ , ‘Machineveiligheid voor beweegbare bruggen en sluizen’ en ‘Hijsen en Heffen in de praktijk’. Moulen geeft net als Fusacon-collega Nick de With, veel cursussen in opdracht van derden. Dat zijn vaak open-inschrijf-cursussen waarop iedereen zich kan inschrijven. Het zijn niet alleen elektrische en mechanische ontwerpers die de cursussen bezoeken maar ook veel anderen die direct of indirect met CE-regelgeving te maken hebben, zoals veiligheidskundigen, inkopers van machines en directeuren. Ze zijn afkomstig van zowel kleine als grote bedrijven, zzp-ers, overheid, kortom een zeer gevarieerd publiek.

In-company trainingen

Moulen verzorgt samen met de With ook in-company trainingen die helemaal op maat gemaakt kunnen worden. “Deze cursussen zijn soms wel duurder maar als je meerdere medewerkers tegelijk op cursus stuurt is het vaak goedkoper. Bovendien kun je veel specifieker vraagstukken van het betreffende bedrijf aanpakken en ontbrekende kennis bijscholen.” Moulen geeft een voorbeeld: “In een open-cursus kan ik bijvoorbeeld het veilig maken van een plaatsnijmachine behandelen. Dat is nuttig en vooral handig voor diegene die daarmee werkt, maar als je in een heel andere branche werkt moet je soms nog een flinke vertaalslag maken om jouw type machine veilig te maken.”

Advies op locatie

“Cursussen zijn belangrijk maar het grootste deel van mijn werk bestaat vooral uit advies op locatie,” aldus Moulen. “Dat kan bijvoorbeeld zijn: het ontwerpen van een plan van aanpak om te komen tot veilige machines. Of we maken een risicobeoordeling van het machinepark, we stellen alle CE-documenten op, we controleren wat er al gedaan is aan veiligheid en geven adviezen voor verbeteringen. Soms betekent het oplossingen bedenken voor machines die nog moeten worden ontworpen. Maar regelmatig komt het voor dat er achteraf nog aanpassingen nodig zijn. Dit is vaak het geval bij gebruikers van machines. Hier controleren we de CE-waardigheid van pas aangekochte machines. Daar schrikt men dan wel vaker van de hiaten in de veiligheid, maar in de Europese Unie ben je als gebruiker mede verantwoordelijk voor veilige machines. Vóór de eerste ingebruikname is de gebruiker verplicht de CE-waardigheid van een arbeidsmiddel (machine) te controleren. Zie artikel 3 t/m 5 van de Europese Arbeidsmiddelenrichtlijn (deze is in Nederland opgenomen in de Arbowet). Hierbij controleren we ook de onzichtbare veiligheid; namelijk de besturingstechnische veiligheidsschema’s.

Doordat Moulen bij zoveel verschillende industrietakken over de vloer komt heeft hij een enorme ervaring opgebouwd. “Regelmatig kruip je als het ware in de machine om na te gaan welke componenten of onderdelen onveilig zijn voor de gebruiker van de machine en hoe het anders kan. Enkele voorbeelden:

  • Verkeerde veiligheidscomponenten gebruikt op luiken of toegangsdeuren.
  • Lichtschermen gemonteerd zodat ze totaal geen veiligheid garanderen maar juist schijnveiligheid.
  • Verkeerde montage of verkeerd werkingsprincipe toegepast van mechanische veiligheidsschakelaars.
  • Niet werkbare en onvolledige lock-out tag-out en try-out (LoToTo) procedures die een volledige veiligstelling van de machine(s) tijdens onderhoud niet garanderen!
  • Verkeerd aangesloten veiligheidscomponenten zodat de beoogde risicoreductie niet voldoende afgevangen wordt.
  • Goed bedoelde maar ondeugdelijke mechanische afscherming.
    Etc.

“Onze kracht is onder andere dat wij met onze ervaring een technische vertaalslag maken vanuit Wet- en regelgeving naar de praktijk,” besluit John Moulen van FUSACON B.V. Deze technische vertaalslag, adviezen en trainingen geven wij bovendien ‘onafhankelijk’.

 

Nadere informatie

Wilt u meer weten over de voordelen, mogelijkheden en kosten van een ‘in-company training’? Neem contact met ons op door op de link te klikken.