Update 2.1 van toelichtingsgids Machinerichtlijn gepubliceerd

Update 2.1 van toelichtingsgids Machinerichtlijn gepubliceerd

Op 20 juli 2017 is een update verschenen van de Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn (2006/42/EG).

De gids is bedoeld voor nadere uitleg en toepassing van Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn). Verder bevat de gids informatie over andere toepasselijke EU-wetgeving. Deze versie is een update van de tweede editie (vandaar 2.1). Voorlopig is de gids alleen in het Engels beschikbaar.

Hij is bestemd voor alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van de Machinerichtlijn, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs van machines, aangemelde instanties, normalisatie-instellingen, agentschappen voor de gezondheid en de veiligheid op het werk en consumentenbescherming, en functionarissen van de desbetreffende nationale overheden en markttoezichthouders.

Daarnaast kan hij nuttig zijn voor advocaten en studenten EU-recht op het gebied van de Interne markt, veiligheid en gezondheid op het werk en consumentenbescherming.

Geldigheid van teksten in de gids: er wordt met nadruk op gewezen dat alleen de Machinerichtlijn en de teksten ter omzetting ervan in nationaal recht, juridisch bindend zijn.

De gids is te downloaden op https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24722