‘Aanbeveling voor gebruik’-bladen gepubliceerd

‘Aanbeveling voor gebruik’-bladen gepubliceerd

‘Aanbeveling voor gebruik’-bladen gepubliceerd voor de beoordeling van type IV-machines

Onlangs zijn de zogenaamde RFU-bladen (Recommendation for Use= Aanbeveling voor gebruik) gepubliceerd. Deze bladen zijn bedoeld om Notified Bodies te helpen bij de conformiteitsbeoordeling van type IV machines volgens het EG-typeonderzoek.
Type IV (‘gevaarlijke’) machines mogen niet door fabrikanten zelf voorzien worden van de CE-markering maar moeten beoordeeld worden door daartoe gemachtigde instanties (Notified Bodies) om te checken of de machines voldoen aan de Machinerichtlijn.
De aanbevelingen zijn handig voor alle belanghebbenden zoals ontwerpers of producenten van type IV machines. Hiermee is te zien hoe de Notified Bodies en de EU bepaalde zaken zien.

De RFU-bladen geven het gemeenschappelijk standpunt weer van de Notified Bodies in de sector machines. Ze zijn goedgekeurd door de Machinery Working Group.
Alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de implementatie van de richtlijn moeten op de hoogte zijn van het bestaan van deze informatie:

  • Horizontale RfU-bladen worden voorafgegaan door 00 en zijn van toepassing op alle soorten machines die worden vermeld in bijlage IV van de machinerichtlijn: Horizontale RfU’s (april 2018) (1 MB)
  • Verticale RfU-bladen zijn meer in het bijzonder van toepassing op een bepaalde categorie van machines die zijn opgesomd in bijlage IV, b.v. bladen voorafgegaan door 01 gaan over houtbewerkingsmachines. Ze worden uitgegeven door Vertical Group No 1 van de Coördinatie van Notified Bodies; Verticale RfU’s (april 2018) (6 MB)