type IV-machine Tag

'Aanbeveling voor gebruik'-bladen gepubliceerd voor de beoordeling van type IV-machines Onlangs zijn de zogenaamde RFU-bladen (Recommendation for Use= Aanbeveling voor gebruik) gepubliceerd. Deze bladen zijn bedoeld om Notified Bodies te helpen bij de conformiteitsbeoordeling van type IV machines volgens het EG-typeonderzoek. Type IV (‘gevaarlijke’) machines mogen niet...