Van Machinerichtlijn naar ‘Verordening voor machineproducten’

Voorstel voor opvolger van de Machinerichtlijn gepubliceerd

De huidige Machinerichtlijn stamt alweer uit 2006. In de tussentijd zijn er heel wat nieuwe technologische ontwikkelingen bij gekomen. Tijd dus voor een update. De Europese Commissie heeft op 21 april een concepttekst van de nieuwe ‘Machinerichtlijn’ gepubliceerd die een verordening wordt.

Waarom een verordening in plaats van een richtlijn? Anders dan een richtlijn is een verordening direct van kracht zonder omzetting in de nationale wetgeving. Dan is er minder kans op interpretatieverschillen tussen de lidstaten. De Machineverordening wordt dan voor iedereen binnen de Europese Unie gelijk.

Een aantal belangrijke doelstellingen is in het voorstel voor de Machineverordening nagestreefd:

  1. nieuwe risico’s in verband met opkomende digitale technologieën afdekken;
  2. zorgen voor een samenhangende interpretatie van het toepassingsgebied en
    de definities (bijvoorbeeld definitie van ‘niet-voltooide machines’ aangepast evenals definitie van ‘substantiële wijziging’) en de veiligheid voor traditionele technologieën verbeteren;
  3. machines die als risicovol worden beschouwd, opnieuw beoordelen en de bijbehorende conformiteitsprocedures opnieuw beoordelen (Bijlage 1, hoogrisico machines uitgebreid met: 24. Software ensuring safety functions, including AI systems. 25. Machinery embedding AI systems ensuring safety functions.);
  4. de papiervereisten voor documentatie beperken;
  5. zorgen voor samenhang met andere NLF (New Legislative Framework)-wetgeving. Het NLF is een Europees pakket met regelgeving dat tot doel heeft handel te vergemakkelijken, toezicht te verbeteren en duidelijkheid te vergroten;
  6. mogelijke interpretatieverschillen tussen lidstaten beperken door de omzetting naar een verordening.

Het ontwerp ligt nu bij de Raad en het Parlement voor verdere bespreking. Dit proces kan dan 12 maanden in beslag nemen.

Feedback geven aan de Commissie

U wordt uitgenodigd hier feedback op te geven. Dit is mogelijk van 26 April 2021 – 16 Juli 2021 (middernacht, plaatselijke tijd Brussel) op de volgende link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2019-Machinery-Directive-revision_nl

Bijeenkomst Platform Industrie & Veiligheid

Op 19 mei 2021 heeft het Platform Industrie & Veiligheid van NEN een online bijeenkomst (https://platform-industrie-en-veiligheid.nen-evenementen.nl/) over de concepttekst van de Machineverordening  gehouden.

Concepttekst Machineverordening

Kijk voor de tekst van de conceptversie van de Machineverordening op:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508?utm_campaign=MB+Special+1%2F21&utm_source=emailnieuwsbrieven&utm_medium=email